IT/BUSINESS Analyst

ENGLISH

ČESKY

Position description:

 • Cooperation on the integration of the system into the banking environment
 • Collaboration on system parameterization, localization, customization, integration and client migration
 • Design and analysis of migration processes
 • Mapping of entrusted domains and communication with business partners
 • Work with requirements and back-logo
 • Preparation of solutions and documentation, creation of your documentation
 • Communication with foreign suppliers in English

Required knowledge:

 • Experience in Business / IT analysis and solution proposals
 • Knowledge of tools and methodologies for BU / IT analysis and process modeling (MS Visio, Enterprise Architect, UML, BPMN, UIX)
 • Knowledge of SOA Architecture

Other requirements:

 • Analytical thinking at a very good level, presentation and communication skills
 • Ability of basic orientation in data and data structures, knowledge of SQL knowledge
 • Knowledge of relevant banking processes and environment – advantageous
 • Knowledge of English (min. At level B2) – it is necessary to further communicate with foreign suppliers
 • Experience working in a team in an agile environment

Popis pozice:

 • Spolupráce na integraci systému do prostředí banky
 • Spolupráce na parametrizaci systému, lokalizaci, customizaci, integraci a klientské migraci
 • Návrh a analýza migračních procesů
 • Mapování svěřené domény a komunikace s business partnery
 • Práce s požadavky a back-logem
 • Příprava řešení i dokumentace, tvorba uživatelské dokumentace
 • Komunikace se zahraničními dodavateli v angličtině

Požadovaná znalosti:

 • Praxe v oblasti Business/IT analýzy a v návrhu řešení
 • Znalost nástrojů a metodiky pro BU/IT analýzu a modelování procesů (MS Visio, Enterprise Architect, UML, BPMN, UIX)
 • Znalost SOA Architektury

Ostatní požadavky:

 • Analytické myšlení na velmi dobré úrovni, prezentační a komunikační dovednosti
 • Schopnost základní orientace v datech a datových strukturách, výhodou znalost SQL
 • Znalost příslušných bankovních procesů a prostředí – výhodou
 • Znalost anglického jazyka (min. na úrovni B2) – nutno pravidelně komunikovat se zahraničními dodavateli
 • Zkušenost s prací v týmu v agilním prostředí

Do you want to join us? Send us your CV, or your  Linkedin profile!

Jdeš do toho s námi? Pošli nám své CV, nebo profil na Linkedin!