Java developer

ENGLISH

ČESKY

Pleasant job offer in the field of microservice and open source technologies.

What awaits you:

 • Development of microservis on an integration platform composed of Top-Tier technologies (docker, kubernetes, GraalVM, Karate framework, Rest model, Elastic, Kibana, MongoDB and many others…). You start “straight away” by programming business logic.
 • Work is possible from home and even from 60% of the allocation (which is the minimum).
 • There are plenty of projects – long-term involvement.

What you must not miss:

 • Java at a good level
 • knowledge of integrations
 • an overview of new technologies
 • passion for micro service development

Příjemná pracovní nabídka v oblasti mikroservis a open source technologií

 Co tě čeká:

 • Vývoj microservis na integrační platformě poskládané z Top-Tier technologií (Docker, Kubernetes, GraaIVM, Karate framework, Rest model, Elastic, Kibana, MongoDB a mnoho dalšího,…) Začněte ,,rovnou“ programováním business logiky. 
 • Práce je možná z domova a dokonce už od 60% alokace (což je minimum)
 • Projektů je dost, určitě počítejte s dlouhodobým zapojením

Co ti nesmí chybět:

 • Java na dobré úrovni
 • Znalost integrací
 • přehled o nových technologiích 
 • vášeň pro mikroservis