Java developer / Software Architect

ENGLISH

ČESKY

What awaits you?

 •  You will follow the news in the development of Cloud Native applications and their adoption in the bank’s environment
 • You will develop and maintain a platform for developing Cloud Native applications
 • You will be in charge of design and also programming of parts of the platform in Spring (we use Java and Kotlin)
 • You will collaborate on the design, creation, development and optimization of CI / CD piplines for Cloud Native applications
 • You will create instructions for using the platform itself and do support for application developer

Required knowledge:

 • Java / Kotlin
 • Spring / SpringBoot
 • Docker

Advantage:

 • DevOps / GitOps
 • Kubernetes
 • Cloud infrastructures
 • JenkinsCI

Ideal if you are:

 • Senior developer, ideally with experience in developing Cloud Natice applications in Spring
 • Software architect who will be able to design new platform functionalities for the development of Cloud native applications

So what do you like? Send us your CV or a link to LinkedIn. We are looking  forward to hearing from you! 

Co tě čeká?

 • Budeš sledovat novinky ve vývoji aplikací Cloud Native a jejich adopce v prostředí banky
 • Budeš vyvíjet a starat se o údržbu platformy pro vývoj Cloud Native aplikací
 • Budeš mít na starosti design a také programování částí platformy ve Springu (používáme Javu a Kotlin)
 • Budeš spolupracovat na návrhu, vytváření, rozvoji a optimalizaci CI/CD piplines pro Cloud Native aplikace
 • Budeš vytvářet návody k použití samotné platformy a dělat podporu vývojářům aplikací

Požadované znalosti:

 • Java / Kotlin
 • Spring / SpringBoot
 • Docker

Výhodou:

 • DevOps/GitOps
 • Kubernetes
 • Cloudové infrastruktury
 • JenkinsCI

Ideální, když budeš:

 • Ostřílený vývojář, ideálně se zkušeností s vývojem Cloud Natice aplikací ve Springu
 • Software architekt, který bude schopný navrhnout nové funkcionality platformy právě pro vývoj Cloud native aplikací     

Tak co líbí? Pošli nám svoje CV, nebo odkaz na LinkedIn. Budeme se těšit!