Java developer

ENGLISH

ČESKY

Join experienced internal application developers.

If you have 3 or more years of experience in Java and Angular, you know the integration patterns, you are familiar with REST and SOAP interfaces and you can also orient yourself in the FE part of the solution, you will land in the right place. You will also meet Kubernetes and Docker and other modern toys.

About work:

 • The work will be very independent and it is assumed that you will come up with suggestions for improvements, you will understand a bit of architecture and you will take care of the application from different sides. So you will have a bite of space for self-realization.
 • The team has a friendly atmosphere.
 • Your colleagues will help you look around quickly.
 • 3 days a week home-office, 2 days in the office.
 • Management and assignment of work: SCRUM, 2-week sprints
 • We support the possibilities of professional development, you can join the Java community or newly prepared projects! It is great, isn’t it?

Přidej se do týmu zkušených vývojářů interní aplikace

Máš-li 3 a více let praxe v Javě a Angularu, znáš integrační vzory, orientuješ se v REST a SOAP rozhraních a k tomu znáš a umíš se zorientovat i v FE části řešení, začleníš se do týmu perfektně. Setkáš se i s Kubernetes a Dockerem a dalšími moderními hračkami.

O práci:

 • Práce bude hodně samostatná a předpokládá se, že přijdeš s návrhy na vylepšení, rozumíš trošku architektuře a postaráš se o aplikaci z různých stran. Budeš mít tedy spoustu prostoru pro seberealizaci.
 • V týmu vládne přátelská atmosféra
 • Na rychlé rozkoukání ti pomůžou kolegové
 • 3 dny v týdnu home-office, 2 dny v kanceláři
 • Řízení a zadávání práce: SCRUM, 2-týdenní sprinty
 • Možnostem profesního rozvoje fandíme, můžeš se zapojit do Java komunity či nově připravovaných projektů! Skvělé, že?