Kybernetická bezpečnost


Zabezpečení cloudových prostředí

Rostoucí komplexnost firemní IT infrastruktury, virtualizace, kontejnerizace, agilní vývoj a využívání několika různých cloudových platforem naráz zesložiťuje už tak nelehkou situaci všem pracovníkům IT bezpečnosti. Proto u našich zákazníků implementujeme jednotnou bezpečnostní platformu, která všechny výše zmiňované náležitosti pokrývá, a kromě rozsáhlé automatizace umožňuje nastavit jednotná bezpečností pravidla pro více prostředí napříč různými výrobci a zároveň dokáže zabezpečit vývojové prostředí a kontinuálně kontrolovat zdrojový kód.

Threat Intelligence

Detailní a aktuální informace o hrozbách dokáží značně pomoci s dohledem nad každým IT prostředím. Naším cílem je pomáhat společnostem včas tyto informace získávat a předcházet tak rozsáhlejším bezpečnostním incidentům. Dodáváme celou řadu různých druhů dat o bezpečnostních rizikách pro korelaci s logy v SIEMu. Naši nabídku dokážeme přesně přizpůsobit danému odvětví od hrozeb ve finančním prostředí až po rizika průmyslových kontrolních systémů.

Security Awareness

Data hovoří jasně: 90% všech bezpečnostních incidentů je způsobeno lidskou chybou. Ke snížení zranitelnosti firem je tedy nezbytně nutné kontinuálně vzdělávat jejich zaměstnance v rámci kybernetické bezpečnosti po teoretické i praktické stránce. Proto firmám dodáváme rozsáhlou platformu čítající více než 500 000 slov, která splňuje veškeré náležitosti pro zajištění kvalitního vzdělávání v oblasti IT bezpečnosti dle pracovních rolí a potřeb ve většině evropských jazyků včetně češtiny a slovenštiny. Bezpečnostní oddělení má také k dispozici možnost spustit cvičný phishingový test na všechny uživatele a následně uložit dodatečná školení všem, kteří testem neprošli.

XDR

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků v oblasti kybernetické bezpečnosti na trhu ve spojení s pokročilou digitální transformací a rostoucími požadavky na agilitu firem klade vysoké nároky na zajištění bezpečnosti stále komplexnějších IT prostředí. Řešení XDR (Extended Detection and Response), které našim zákazníkům dodáváme, umožňuje lépe analyzovat bezpečnostní události na koncových zařízeních a má přesah do celé IT infrastruktury. Velkým přínosem XDR je pokročilá automatizace v rámci vyhodnocování incidentů a jejich následného řešení.