.Net developer

ENGLISH

ČESKY

About Us:

 • An energetic, hard-working, ambitious, and close-knit workplace culture
 • A diverse, international, legendary team, that speaks English in the office
 • A crew developing innovative and world-changing tech solutions taken directly out of the hottest US tech hubs

What is the tech stack (.NET)?

 • AspDotNetCore for our web framework
 • Entity Framework for our ORM
 • xUnit.net + Moq + FluentAssertions for testing
 • Hangfire for our background processing
 • Docker + Kubernetes for microservice orchestration
 • PostgreSQL for relational db
 • Redis Cache for distributed caching
 • Istio for our cluster service mesh
 • Swashbuckle for swagger generation
 • Microsoft Azure services for hosting and operations
 • GitHub for our repository
 • and React/Redux with TypeScript on our front-end

O nás:

 • Jsme tým energických, pracovitých a ambiciózních lidí
 • Legendární tým, který je mezinárodní a v kanclu mluví anglicky
 • Skupina vyvíjející inovativní a světově se měnící technická řešení převzatá přímo z nejžhavějších amerických technologických center

Co od tebe potřebujeme?

 • AspDotNetCore pro náš web framework
 • Entity Framework pro náš ORM
 • xUnit.net + Moq + FluentAssertions pro testování
 • Hangfire pro naše zpracování backgroundu  
 • Docker + Kubernetes pro microservis
 • PostgreSQL pro relační databázy
 • Redis Cache pro distribuované ukládání do mezipaměti
 • Istio pro naši síť služeb clusteru 
 • Swashbuckle pro swagger generaaci
 • Služby microsoft Azure pro hostování a provoz
 • GitHub pro naše úložiště
 • a React/Redux s TypeScript na našem front-endu