.NET developer Junior

ENGLISH 

 Ideally, we would like a candidate for a future full-stack developer who will be able to develop more complex solutions and improve them at the same time. A developer with a desire to learn new things in an agile environment and an emphasis on DevOps principles. The team works on agile principles.

Required knowledge:

       ·       dotNET core 3.1, .Net 4.7.2,

·       WCF

·       Rest API

·       Oracle / MSSQL databáze – SQL/PL-SQL

·       GIT, Azure DevOps

·       XML, JSON

Advantage:

·       Javascript / Typescript

·       Confluent Kafka

·       Elasticsearch

·       Kubernetes

 

ČESKY

Ideálně bychom chtěli kandidáta na budoucího full-stack developera, který bude cílově schopen vyvíjet i komplexnější řešení a zároveň ho dále vylepšovat, developera s chutí učit se nové věci v agilním prostředí a důrazem na DevOps principy. Tým funguje na agilních principech.

Požadované znalosti:

·       dotNET core 3.1, .Net 4.7.2,

·       WCF

·       Rest API

·       Oracle / MSSQL databáze – SQL/PL-SQL

·       GIT, Azure DevOps

·       XML, JSON

Výhodou:

·       Javascript / Typescript

·       Confluent Kafka

·       Elasticsearch

·       Kubernetes

Do you like it? Send us your CV or a link to LinkedIn. We are looking  forward to hearing from you! 

Tak co? Líbí? Pošli nám svoje CV, nebo odkaz na Linkedin. Budeme se těšit!