.Net developer

ENGLISH

ČESKY

.Net developer using news and proven modern tools.

What’s going on:

 • development of modern applications using the latest technologies, primarily on the MS .NET platform (Core)
 • development of web, desktop or mobile applications
 • work on cloud solutions
 • practical use of containerization
 • the opportunity to participate in the design of the architecture
 • the opportunity to participate in the development of application design
 • integration of SW within other IS
 • technical advice on the platform.

What you will need:

 • good knowledge of C # programming language and .NET framework
 • advanced knowledge in the field of web application development using HTML5, CSS3 and JS
 • good knowledge of any relational DB such as MS SQL Server
 • What else can be useful:
 • experience with MS .NET Core framework
 • practical ability to use Dependency Injection
 • experience with designing RESTful APIs
 • knowledge of some JS framework (Angular, React or other)
 • knowledge of TypeScript language
 • knowledge of WPF or UWP
 • experience with cloud application development
 • principles of containerization using Docker and Kubernetes
 • experience in architecture design
 • possibly also experience with team management.

What we can offer you:

 • work on interesting projects using modern technologies
 • friendly environment of a company specializing in custom development (without corporate customs)
 • hardware equipment
 • flexible working hours and the possibility of a home office
 • collaboration in a smaller team of developers
 • corporate events and teambuilding
 • open and friendly meetings.

.Net vývojář s využitím novinek s osvědčených moderních nástrojů

O co jde:

 • vývoj moderních aplikací za použití nejnovějších technologií, primárně na platformě MS .NET (core)
 • vývoj webových, desktopových nebo mobilních aplikací
 • práce na cloudových řešeních
 • praktické využití kontejnerizace
 • možnost podílet se na návrhu architektury 
 • možnosti podílet se na vývoji designu aplikací
 • integrace SW v rámci dalších IS
 • technické konzultace týkající se platformy

Co budete potřebovat:

 • dobrou znalost programovacího jazyka C# a .NET frameworku
 • pokročilou znalost v oblasti vývoje webových aplikací s využitím HTML5, CSS3 a JS
 • dobrou znalost jakékoliv relační DB jako např. MS SQL Server
Co dalšího se bude hodit? 

 • zkušenost s MS .NET Core frameworkem 
 • praktická schopnost využití Dependency Injection 
 • zkušenosti s návrhem RESTful APIs 
 • znalosti některého JS frameworku (Angular, React, nebo jiný)
 • znalost jazyka TypeScript
 • znalost WPF nebo UWP
 • zkušenosti s vývojem aplikací pro cloud 
 • principy kontejnerizace pomocí Docker a Kubernetes
 • zkušenost s návrhem architektury 
 • případně i zkušenost s vedením týmu 
Co ti můžeme nabídnout? 
 • práci na zajímavých projektech s využitím moderních technologií
 • přátelské prostředí firmy specializující se na zakázkový vývoj (bez korporátních zvyklostí) 
 • hardware vybavení 
 • pružnou pracovní dobu a možnost home office
 • spolupráci v menším týmu vývojářů 
 • firemní akce a teambuildingy