OUTSOURCING

• Služba navržena flexibilně na přání zákazníka
• Pomoc s nedostatkem kapacit v interním IT

Naše hlavní kompetence, technologie a kapacity:

• Java, .NET, PHP, Python
• Angular, React, Vue.js
• Flutter, React Native
• UX/UI
• IT analýza a architektura
• DevOps
• Testování (automatizované, manuální)

Zpět na domovskou stránku