PHP developer

ENGLISH

ČESKY

Position description and technology stack:

 • design and development of web applications
 • creating shared components to integrate with the ecosystem, which we will continue to use in our PHP applications
 
 • PHP 8.13
 • Laravel 9
 • Vue.js 3 / Quasar
 • PostgreSQL 13
 • Redis
 • Kafka
 • Kubernetes/Docker
 • AD/LDAP/Kerberos
 • Sonar Cube
 • NGINX
 • GIT/BitBucker
 • Nexus/Harbo

Required knowledge which will be an advantage:

 • Frontend technologies (we use VUE 3)
 • Docker, Kubernetes
 • Agile development
 • DevOps, Jenkins, CI/CD
 • LDAP, Kerberos

Other requirements:

 • Active approach to solving tasks
 • Reliability, responsibility and attention to diligence

 

Popis pozice a technology stack:

 • návrh a vývoj a rozvoj webových aplikací
 • vytváření sdílených komponent k integraci na existující ekosystém, který budeme v našich PHP aplikacích dále používat
 • PHP 8.13
 • Laravel 9
 • Vue.js 3 / Quasar
 • PostgreSQL 13
 • Redis
 • Kafka
 • Kubernetes/Docker
 • AD/LDAP/Kerberos
 • Sonar Cube
 • NGINX
 • GIT/BitBucker
 • Nexus/Harbo

Požadovaná znalosti, které budou výhodou:

 • Frontendové technologie (používáme VUE 3)
 • Docker, Kubernetes
 • Agilní vývoj
 • DevOps, Jenkins, CI/CD
 • LDAP, Kerberos

Ostatní požadavky:

 • Aktivní přístup k řešení zadaných úkolů
 • Spolehlivost, zodpovědnost a důraz na pečlivost