PHP developer

ENGLISH

ČESKY

What do we need from you?  

 • You should know perfectly PHP (OOP), MySQL, JavaScript a XHTML
 • Experience with some object framework
 • Knowledge of Git
 • English to read the manual
 • And most importantly: you should be the right partner for the team

It will be great if you have: 

 • Experience with Magento or another CMS for websites (eg Lavarel, Symphony, etc.)
 • Experience with large project
 • Knowledge of Appiary or Swager
 • Be able to work with Docker

What can you look forward to?

 • You will work in a relaxed, young team in Prague – Dejvice
 • Your work will provide e-commerce e-shop solutions for one of the largest pharmacy networks (not only in the Czech Republic) – the e-shop will be gradually deployed in about 18 countries in Europe
 • Technologically the platform is built on Magento, the front-end is mostly Vue.js with components written in React (Vue is the target solution)
 • Dev environment is docked, deployment is also automated via GitLab CI
 • The entire eshop is built to reflect the latest trends and standards in the development and operation of corporate solutions for modern e-shops on Magento
 • Fridays barbecues!

Co od tebe potřebujeme? 

 • Měl bys mít solidně zmáknuté PHP (OPP), MySQL, JavaScript a XHTML
 • Zkušenosti s nějakým objektovým frameworkem
 • Znalost Gitu
 • Angličtinu na přečtení manuálu, nebo zadání
 • A co především: měl bys být správným parťákem do týmu

Super bude, když budeš mít: 

 • Zkušenost s Magentem, případně s jiným CMS pro weby (např. Lavarel, Symphony, aj.)
 • Zkušenost s velkým projektem
 • Znalost Appiary nebo Swageru
 • Umět pracovat s Dockerem 

Co tě čeká? 

 • Budeš pracovat v pohodovém, mladém kolektivu v Dejvicích 
 • Tvá práce bude dodávat e-commerce řešení e-shopu pro jednu z největších sítí lékáren (nejen v ČR) – e-shop se postupně bude nasazovat v cca 18 zemích v Evropě
 • Technologicky je platforma postavená na Magentu, front-end je převážně Vue.js s komponentami psanými v Reactu (Vue je cílové řešení)
 • Dev prostředí je dockerizované, nasazování je rovněž automatizované přes GitLab CI 
 • Celý e-shop je stavěný tak, aby reflektoval nejnovější trendy a standarty ve vývoji a provozu korporátního řešení pro moderní e-shopy na Magentu
 • Můžeš pro náš pracovat na IČO, nebo na HPP
 • Páteční grilovačky