React

ENGLISH

ČESKY

About Us:

 • An energetic, hard-working, ambitious, and close-knit workplace culture
 • A diverse, international, legendary team, that speaks English in the office
 • A crew developing innovative and world-changing tech solutions taken directly out of the hottest US tech hub

What is the tech stack (React)?

 • React.js with Create React Apps
 • Typescript for typing support
 • Jest with Enzyme for unit testing and regression testing
 • Stryker for mutation testing
 • Redux + Redux Saga to handle application state and  side effects
 • Styled components to implement CSS-in-JS principle
 • Docker with custom local docker tooling to simplify development
 • REST and GraphQL APIs
 • Swagger and Protos to document our APIs
 • Testcafe for E2E testing
 • Storybook and Figma to design, prototype and document our UI components
 • Yarn monorepo pro snadné sdílení komponentů a nástrojů mezi našim

O nás:

 • Jsme tým energických, pracovitých a ambiciózních lidí
 • Legendární tým, který je mezinárodní a v kanclu mluvíme anglicky
 • Skupina vyvíjející inovativní a světově se měnící technická řešení převzatá přímo z nejžhavějších amerických technologických center

Co od tebe potřebujeme (React)?

 • React.js s Create React Apps
 • Typescript pro podporu psaní 
 • Jest s Enzyme pro testování jednotek a regresní testování
 • Stryker na testování mutací
 • Redux + Redux Saga pro řešení stavu aplikace a vedlejších účinků
 • Styled komponenty pro implementaci principu CSS-in-JS 
 • Docker s vlastními místními nástroji pro zjednodušení vývoje
 • REST a GraphQL APIs
 • Swagger a Protos na dokumentování naší APIs
 • Testcafe na E2E testování
 • Storybook and Figma na designování a dokumentování našich UI dokumentů
 • Yarn monorepo pro snadné sdílení komponentů a nástrojů mezi našimi aplikacemi