Reference


Generali Česká pojišťovna

Digitalizace části agendy

v obsluze smluv klienta a zákaznického supportu (klientská zóna). Použité technologie: Azure Cloud, .NET Core, Angular

Technická funkční analýza aplikací

pro řešení škodných událostí, návrh řešení portace a updatu software pro potřeby dalšího rozvoje a bezproblémového provozu provázaných aplikací.

Komerční banka

Spolupráce na vývoji back-endu

pro internetové bankovnictví a mobilní aplikaci (Java BE + Oracle DB)

Spolupráce při tvorbě nové platformy

v mikroservisně orientované architektuře (Docker, Kubernetess, Java, ...), do které jsou postupně migrovány aplikační systémy Komerční Banky.

Dr.Max

Analýza + vývoj BE služeb (Java)

na nově vznikající části interního sysému na podporu distribuce

Nová architektura

jde rovněž cestou mikroservisně orientované architektury a je plánovaná postupná migrace služeb 
ze “starého” světa do “nového”